Wprowadzenie pracy dyplomowej

5/5 - (3 głosów)

Niniejsza praca ma na celu wyjaśnienie, czym jest motywacja i jakie jest jej znaczenie w funkcjonowaniu nowoczesnej firmy. Każda koncepcja motywacji jest opisana w pracy w dwojaki sposób: jako teoria motywacji w naukach psychologicznych oraz jako metoda, którą można wykorzystać w motywowaniu pracowników.

Na polskim rynku jest wiele firm. Różnią się one nie tylko wielkością, ale także kulturą organizacyjną i podejściem do pracowników. Kiedy nasz kraj otworzył się na rynek zachodni, w szybkim tempie zaczęły się rozwijać firmy z kapitałem zagranicznym. Oprócz kapitału wniosły one do naszej gospodarki nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi.

Należy pamiętać, że w czasach komunizmu królowała maksyma „czy stoisz, czy leżysz, i tak powinieneś dostać swoją pensję”. W nowej rzeczywistości trzeba było zmienić nie tylko system, ale i sposób podejścia do pracy. Nowe firmy na polskim rynku – czy to państwowe, czy prywatne – musiały stać się rentowne w nowych warunkach. Aby to osiągnąć, musiały mieć pracowników, którzy byli nie tylko wykształceni, ale także potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości i mieli motywację do pracy. Pojawiły się nowe sposoby wynagradzania i nagradzania najlepszych, najbardziej wydajnych. To oczywiście pociągnęło za sobą wiele niebezpieczeństw. Wiele firm wykorzystuje teraz pracowników do granic możliwości.

Motywacja do pracy jest czasem tylko pustym sloganem, a zamiast wysłuchać uwag pracownika, wypowiada się zdanie: „Jak ci się nie podoba, to do widzenia, mamy 100 innych na twoje miejsce”. W sieci hipermarketów istnieje patologia w traktowaniu ludzi, gdzie dział kadr zajmuje się tylko rotacją pracowników, karami dyscyplinarnymi i tuszowaniem ilości godzin nocnych i nadgodzin. Nie ma tu mowy o motywacji. Wszystko odbywa się na zasadzie „pay-as-you-go”, nie ma żadnej komunikacji między szeregowym pracownikiem a dyrektorem (oczywiście poza krytyką ze strony tego ostatniego).

W dzisiejszych czasach zewsząd słyszy się o recesji w gospodarce, cięciach budżetowych, bezrobociu. W takim świecie – pełnym pesymizmu – konieczne jest podejście do każdego pracownika jak do człowieka, biorąc pod uwagę jego indywidualizm, szanując go, ale jednocześnie oczekując od niego tego samego.

W czasach komunizmu słowa potrzeba stabilności czy obawa o miejsce pracy nie istniały. Większość ludzi z poprzedniego, powojennego pokolenia pracowała w zakładach pracy przez 20-30 lat, często na tym samym stanowisku, z tym samym kierownikiem i z tymi samymi współpracownikami. Dziś czasy się zmieniły. Jednym z wyjątków jest spisywanie umów o pracę na czas nieokreślony. Wiele osób martwi się o „jutro”, nie wiedząc, jak długo ich firma będzie funkcjonować. Dla takich osób ważna jest motywacja, nie w postaci samochodu, ale zapewnienia miejsca pracy i coachingu.

Nie ma jednego sposobu na motywację, nie ma jednego właściwego podejścia do pracownika. Wiele rzeczy dotyczących motywacji opiera się na intuicji i zdrowym rozsądku w wyborze ścieżki motywacyjnej dla pracowników. Ważne jest jednak, by zrozumieć, że bez motywacji żaden pracownik nie będzie w pełni produktywny. Nawet jeśli będzie tzw. „dobrym pracownikiem”, warto zadać sobie pytanie: „co by było, gdybym mógł go jeszcze bardziej wzmocnić, odpowiednio go motywując?”.

Dodaj komentarz