Bibliografia

M. Romanowska, Strategie rozwoju i konkurencji, CIM, Warszawa 2000

J. Kekin, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1993

B. Wawrzyniak, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989

H. Kreikebaum ., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996

J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999

J. Penc, Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, „Organizacja i kierowanie”, 1993, nr 2

J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999

R. Griffin, podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996

M. Amstrong., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna wydawnicza – Dom Wydawniczy, Kraków 2000

M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi – strategia i działanie, BM, Kraków 2000

P.F.Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych”, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1995

B. Wawrzyniak, Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996

J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001

Ch. Magie, J. L. Muller, Walka z czasem, Poltext, Warszawa 1995

J. Penc, Zarządzanie w praktyce, Infor, Warszawa 1998

J. Penc, Kreatywne kierowanie, Placet, Warszawa 2000

A. Lech, Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji pozycji każdej firmy na rynku

M. G. Lusztyn, Value at Risk – zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995

Bentley T., The business of training, McGraw-Hill, London 1991

Biernat J., Zrządzanie potencjałem kadrowym organizacj, WWSZIP, Wałbrzych 2002

Boydell T.,  Identyfikacja potrzeb szkoleniowych,ABC, Kraków 2001

Bramley P., Ocena efektywności szkoleń, OE, Kraków 2001

Chełpa M.,  Psychologia konfliktów, WSiP, Warszawa 1995

Drucker P., Zarządzanie w burzliwych czasach, AE,Kraków 1995

Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Kraków 2001

Gierszewska M., Analiza strategiczne przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995

Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000

Grudzewski W., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004

Jurkowski R., Zarządzanie personalne, ABC, Warszawa 1998

Kirkpatrick D., Ocena efektywności szkoleń, WSE, Warszawa 1998

Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999

Kossowska M., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji,OE, Kraków 2002

Kozdrój A., Grupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania, Ossolineum, Wrocław 1998

Koźmiński A., Zarządzanie, PWN, Warszawa 1995

Lanz K., Zatrudnienie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1994

Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997

Łaguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004

Mc Kenna E.,  Beech N.,  Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

Mayo A., OE, Kraków 2002

O’Connor J., NLP Szkolenie Menedżerów i Trenerów, Zysk I S-ka, Poznań 1994

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław 1996

Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, OE, Kraków 2001

Schwan K., Marketing kadrowy, C.H.BECK, Warszawa 1995

Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa 1997

Stoner J., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997

Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2001

Whiddett S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, OE, Kraków 2003

Wiśniewski Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, OE, Kraków 2004

Wright P., Strategic Human Resources Management, Journal of Management, 1992

Dodaj komentarz