Nowoczesne organizacje – formy, zastosowanie

5/5 - (2 głosów)

Nowoczesne organizacje poszukują źródła przewagi konkurencyjnej przede wszystkim w podniesieniu jakości i wydajności oferowanych usług. Podstawą do uzyskania takiego efektu jest stworzenie systemu informacyjnego pozwalającego na połączenie w obiegu informacji wszystkich zainteresowanych niezależnie od przynależności do organizacji, miejsca i czasu.

Według form własności przedsiębiorstwa możemy podzielić na:

 1. przedsiębiorstwa państwowe;
 2. przedsiębiorstwa prywatne.

Rodzaje przedsiębiorstw państwowych:

 • przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych;
 • przedsiębiorstwa użyteczności publicznej;
 • przedsiębiorstwa, do których nie stosuje się przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych np.: PKP, Poczta Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, porty lotnicze.

Rodzaje przedsiębiorstw prywatnych:

 • własność prywatna osób fizycznych (w tym własność jednoosobowa lub spółek osobowych),
 • własność prywatna osób prawnych.

Podział przedsiębiorstw według formy organizacyjno-prawnej:

 1. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 2. spółka cywilna,
 3. przedsiębiorstwo państwowe,
 4. spółdzielnie,
 5. spółki handlowe, które dzielimy na:
  1. spółki osobowe:
   • spółka jawna,
   • spółka partnerska,
   • spółka komandytowa,
   • spółka komandytowe- akcyjna.
  2. spółki kapitałowe:
   • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   • spółka akcyjna.

Rosnąca zmienność otoczenia powoduje, że warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw są coraz bardziej skomplikowane. Owo skomplikowanie, w zależno­ści od jego charakteru i zasięgu, łączy się z dokonywaniem zmian w poszczególnych obszarach przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz