Inteligentny E-Business i Hurtowanie Danych – zmienią oblicze Twojego biznesu

5/5 - (2 głosów)

Marzeniem każdej firmy jest dostarczanie produktów i usług swoim klientom o każdej porze dnia, niezależnie od miejsca i sytuacji, wykorzystując najbardziej odpowiadający klientom kanał sprzedaży.

Bardzo ważną cechą współczesnego rynku jest wysoka i ciągle rosnąca konkurencja pomiędzy firmami. Przedsiębiorstwa muszą dziś współzawodniczyć nie tylko ze swoimi tradycyjnymi konkurentami, obecnymi na rynku od dawna, ale także z nowymi firmami.

Marzeniem każdej firmy jest dostarczanie produktów i usług swoim klientom o każdej porze dnia, niezależnie od miejsca i sytuacji, wykorzystując najbardziej odpowiadający klientom kanał sprzedaży.

Rozwój obszarów informacyjnych, elektronicznych kanałów dla rynku z wykorzystaniem globalnych sieci komunikacyjnych pozwala zamienić tworzone wizje w rzeczywistość.

Zanim firmy będą mogły wykorzystać możliwości elektronicznej komunikacji z wykorzystaniem sieci Web, muszą uzyskać więcej informacji na temat swoich klientów i ich faktycznych potrzeb. Oznacza to, że połączenie e-commerce i CRM jest obszarem, który oferuje najwięcej korzyści biznesowych z początkiem lat XXI-wieku z wykorzystaniem oczywiście niezbędnego składnika jakim jest hurtownia danych. Organizacje, które będą posiadały prawdziwe informacje o klientach, powiększają swoje możliwości stworzenia i przygotowania produktów oraz usług zgodnie z potrzebami swoich klientów.

Tradycyjne wykorzystanie hurtowni danych to:

 • segmentacja klientów i analizy opłacalności
 • zarządzanie łańcuchem zaopatrzeniowym
 • marketing skierowany do konkretnego klienta (one-to-one)
 • analizy finansowe
 • analizy pozyskiwania, utrzymywania i zadowolenia klientów
 • analizy towarów i zapasów
 • zarządzanie kategoriami produktów
 • określanie zarysu ryzyka klienta

Inteligentny E-Business

Wraz ze wzrostem usług internetowych oraz e-commerce, bardzo intensywnie rozwijają się technologie informatyczne umożliwiające klientom uzyskanie w łatwy sposób, w określonym czasie i sprecyzowanym indywidualnie zakresie odpowiedzi na pytania typu „mission critical„.

Tego typu rozwiązania są oferowane przez jednego z liderów na rynku oprogramowania typu business intelligence firmę MicroStrategy.

Rozwiązania business intelligence proponowane przez MicroStrategy, pozwalają analizować korporacyjne hurtownie danych, dostarczać użytecznych informacji o bieżącej działalności, sprzedaży, zakupach, powiązaniach z klientem, trendach zachowań oraz niezliczonych innych obszarów biznesowych skierowanych do osób podejmujących decyzje w firmie.

W celu uzyskania realnych korzyści z rozwiązań e-business i stworzenia prawdziwych relacji z klientem, firmy muszą bardziej indywidualnie wykorzystywać doświadczenia rynkowe swoich aktualnych i potencjalnych klientów, wybiegając poza możliwości jakie dają im strony WWW lub przyjazny interfejs na desktopie PC.

Ostatnio firma MicroStrategy bardzo intensywnie rozwija aplikacje, które umożliwiają dostarczanie personalizowanych informacji z wykorzystaniem email’a, pager’a, PDA, fax’u lub telefonu. Używając produktów MicroStrategy, firmy mogą aktywnie dostarczać personalizowane usługi i produkty dla swoich klientów i dostawców, tworząc nowe możliwości rozwoju i podwyższenia istniejących obrotów.

Obecne możliwości i złożoność narzędzi analitycznych pozwalają firmom nie tylko np. na zrozumienie trendów zachowań klientów na rynku ale również oferowanie nowych produktów w oparciu o tą wiedzę. Aktualnie jest już możliwe dostarczanie analiz i raportów dotyczących np. zmian cen akcji na giełdzie za pomocą pager’ów lub telefonów komórkowych. Wykorzystywane do tego celu narzędzia, filtrują i porównują uzyskane informacje z zadanymi parametrami i następnie komunikują się z konkretnym użytkownikiem poprzez telefon z żądaniem podjęcia stosownej akcji zakupu lub sprzedaży w zależności od przekroczonego ustalonego progu wartości.

Zwykle informacje biznesowe w firmie są przetwarzanie zgodnie z procedurami używanymi w całej organizacji, nie są brane pod uwagę indywidualne potrzeby użytkowników. I tak na przykład dane pobierane z internetu mogą w wielu przypadkach odpowiadać indywidualnym potrzebom użytkowników, ale nie zostają poddane żadnej szczegółowej analizie. Jest to prosty dostęp do informacji z wykorzystaniem wielu opcji o szerokim zakresie i to wszystko. Stąd też łącząc się ze stronami WWW informującymi o wydarzeniach sportowych czy pogodzie, otrzymujemy informacje skierowane do szerokiego grona odbiorców a nie indywidualnych użytkowników. I tutaj rodzi się potrzeba dostosowania zakresu i czasu przesyłanej informacji w zależności od indywidualnych potrzeb danego użytkownika.

Dlaczego więc wcześniej nie istniały możliwości przesyłania personalizowanych informacji?

Powód przede wszystkim tkwił w technologii, która nie umożliwiała analizowania tak dużej ilości danych w rozbiciu na poszczególne personalizowane zakresy informacyjne jednocześnie dla bardzo dużej ilości chętnych odbiorców.

MicroStrategy Server™, fundament dla inteligencji e-biznesowej, wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, jest platformą, która zasila firmę w skalowalność „mission critical”, jakość i wyrafinowane analizy, które pozwalają firmie wykorzystać pełny zakres zdolności analitycznych platformy DSS.

MicroStrategy Architect™, narzędzie graficznego projektowania dla platformy DSS, pozwala programistom stworzyć logiczny model hurtowni danych, bazujący na terminach biznesowych, znanych końcowym użytkownikom.

MicroStrategy Administrator™, najbardziej wszechstronny zestaw narzędzi do zarządzania i monitorowania dostępny na rynku, pozwala administratorom zarządzać wydajnością i dokonywać zarządzania pełnym cyklem życia projektu aplikacji zbudowanych na platformie DSS.

MicroStrategy Agent™, służący do obsługi klienta w systemie DSS, dostarcza zintegrowanych zapytań i raportowania, silnych mechanizmów do analiz oraz zarządza przepływem informacji do analityków, zaawansowanych użytkowników i użytkowników końcowych.

MicroStrategy Web™, najbardziej skalowalny interfejs Web dostępny na rynku, z zestawem narzędzi do zarządzania, pozwala zarówno zwykłym, jak i zaawansowanym użytkownikom łatwo skorzystać z pełnego zakresu analiz i możliwości platformy DSS.

MicroStrategy InfoCenter™, inteligentny portal, umożliwiający użytkownikom dostęp do spersonalizowanej, subskrybowanej informacji i analiz. Jako osobisty dostęp do informacji bazowanej na Web’ie umożliwia wykorzystanie informacji w i poza firmą, poprzez sieć i na czas.

MicroStrategy Broadcaster™, umożliwia zautomatyzowaną i spersonalizowaną dystrybucję bazowanych na analizach wiadomości biznesowych (głównie alertów) na niekomputerowe nośniki informacji, takie, jak fax, pager, przenośny telefon lub e-mail.

MicroStrategy Telecaster™, pierwsza światowa sieć obsługi głosowej, dostarczająca osobistą informację głosową w formie pełnego, interaktywnego dialogu prowadzonego przez telefon, pocztę głosową lub telefon komórkowy. Użytkownicy mogą otrzymywać aktualne dane, pozwalające na selekcję, zakup, sprzedaż i inne operacje.

MicroStrategy Executive™, intuicyjne, obiektowo zorientowane środowisko projektowe EIS dla platformy DSS, umożliwiają projektantom aplikacji stworzyć EIS w kilka godzin, jak również pozwala na konfigurowanie na wysokim poziomie.

MicroStrategy Objects™, OLE API wysokiego poziomu, służący do adaptacji do istniejącego środowiska, pozwala dostawcom aplikacji zrealizować rozszerzoną funkcjonalność na platformie DSS, takie jak analizy kolejnych przybliżeń, zaawansowane formatowanie raportów i logika warunkowa.

O firmie MicroStrategy:

MicroStrategy powstała w 1989 roku, założona przez Michael’a Sailor’a, jako firma konsultingowa, która tworzyła aplikacje wspomagania decyzji dla takich firm jak McDonald, Merek and Xerox. W 1993 roku MicroStrategy wyszło na rynek ze swoim pierwszym produktem – DSS Agent. Od tego czasu MicroStrategy wzrasta nieprzerwanie, stając się jedną z najszybciej rozwijających się firm na rynku systemów wspomagania decyzji.

MicroStrategy jest wiodącym światowym dostawcą oprogramowania i usług towarzyszących systemu wspomagania decyzji (decision support system – DSS). Zestaw produktów MicroStrategy umażliwia równie dobrze aktywne i pasywne dostarczanie informacji z wielkowymiarowych baz danych, dostarczając organizacjom z listy Global 2000 i innym środowiskom użytkowników odpowiedzi na czas na ich pytania typu „mission critical”.

Platforma DSS firmy MicroStrategy umożliwia użytkownikom zapytania i analizy oparte o najbardziej szczegółowe informacje, bazujące na danych transakcyjnych, wykorzystując dane do budowy inteligencji biznesowej. Niezależnie od zaspokajania potrzeb biznesowych pracowników organizacji, produkty MicroStrategy rozszerzają możliwość wykorzystania DSS poza jej granice – do klientów, partnerów i kanałów zaopatrzeniowych z wykorzystaniem rozmaitej technologii, jak World Wide Web, e-mail, telefony, pagery i inne urządzenia telekomunikacyjne.

MicroStrategy jako największy światowy dostawca technologii ROLAP jest w stanie zaspokoić wszystkie wymagania użytkowników systemów DSS, dzięki unikalnym cechom dostarczanych rozwiązań:

 • skalowalności – bez ograniczeń w liczbie wymiarów i objętości danych, dając przez to możliwość odpowiedzi nawet na najbardziej złożone pytania biznesowe, z możliwością drążenia w każdą stronę. Największa instalacja MicroStrategy działa na 27 TB danych. Przy takich ilościach danych tradycyjne narzędzia zapytań lub nawet technologia MOLAP muszą okazać się niewystarczające z uwagi na swoje ograniczenia;
 • łatwości formułowania zapytań, nawet przez zwykłych użytkowników systemu, umożliwiając im nie tylko budowę zaawansowanych raportów statycznych, ale także zadawanie złożonych zapytań ad hoc. Dzięki temu MicroStrategy może być użyteczne zarówno przy podejmowaniu decyzji strategicznych (EIS), jak i codziennych decyzji operacyjnych przez setki lub tysiące użytkowników systemu, podnosząc przez to efektywność całej organizacji i jej konkurencyjność na rynku;
 • możliwościom WEB – ułatwiające i obniżające koszty administracji systemem. MicroStrategy była pionierem na rynku w tym zakresie, posiadając obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązania (aktualnie 80% sprzedaży MicroStrategy działa na WEB);
 • broadcaster – MicroStrategy , jako jedyna firma na rynku, umożliwia automatyczne przekazywanie informacji (głównie alertów) na niekomputerowe nośniki informacji, jak Pager, telefon komórkowy, Fax, Mail. Dzięki temu każdy użytkownik systemu może natychmiast otrzymywać te informacje, i tylko te informacje, które go interesują.

Dzisiaj MicroStrategy zatrudnia ponad 1600 pracowników i posiada 27 biur na całym świecie z bezpośrednią reprezentacją w USA, Kanadzie, U.K., Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Holandii, Francji, i Hiszpanii.

Dodatkowo sieć dystrybutorów i VARów pozwala nam na obecność w 18 innych krajach.

Artur Kutkiewicz, Piotr Mąkosa

 

Dodaj komentarz