Strategie zarządzania konfliktem

5/5 - (1 głosów)

Nasza uwaga będzie skupiona na działaniach, które menedżerowie mogą podjąć, angażując się bezpośrednio w konflikt. Inne techniki rozwiązywania konfliktów obejmują modyfikacje w strukturze organizacyjnej, na przykład przez rozdzielanie członków lub działów pozostających w konflikcie, lub tworzenie jednostki zajmującej się skargami. Można również zastosować niektóre mechanizmy koordynacyjne, takie jak powołanie łączników lub ustanowienie komitetów.

Najpopularniejsze metody zarządzania konfliktem obejmują dominację lub tłumienie, kompromis i integrujące rozwiązywanie problemów. Te strategie różnią się pod względem skuteczności oraz stopnia promowania kreatywnych rozwiązań konfliktów i przygotowania stron do przyszłych sytuacji konfliktowych.

Dominacja i tłumienie. Strategie dominacji i tłumienia zazwyczaj mają dwie wspólne cechy: 1) skłonność do ukrywania konfliktu zamiast go rozwiązywać; 2) tworzenie sytuacji wygranej-przegranej, w której strona przegrywająca, zmuszona do podporządkowania się wyższej władzy lub większej sile, często staje się niezadowolona i nieprzyjazna. Dominacja i tłumienie mogą występować na kilka sposobów:

  • Przymus. Kiedy osoba mająca władzę stwierdza coś w rodzaju: „koniec dyskusji, ja tu rządzę i musisz zrobić to, co mówię”, koniec jest dyskusji. Takie autokratyczne tłumienie może prowadzić do pośredniego, ale równie destrukcyjnego konfliktu, jak złośliwe posłuszeństwo.
  • Łagodzenie. W tym bardziej dyplomatycznym podejściu do tłumienia konfliktu, menedżer minimalizuje jego zasięg i znaczenie oraz stara się przekonać jedną ze stron do ustąpienia.
  • Unikanie. Jeśli skonfliktowane grupy zwracają się do menedżera po decyzję, a ten unika podjęcia stanowiska, prawdopodobnie nikt nie będzie zadowolony.
  • Zasada większości. Próba rozstrzygnięcia konfliktu grupowego przez większość może być skuteczna, jeśli członkowie uznają taką procedurę za słuszną.
  • Kompromis. W tym podejściu menedżer stara się rozwiązać konflikt, przekonując każdą ze stron do zrzeczenia się części swoich celów w zamian za osiągnięcie innych.

Dodaj komentarz