Metodologia badań własnych

5/5 - (3 głosów)

TEREN BADAŃ

Terenem moich badań jest firma „X”, która istnieje od 16 lat. Właścicielami są dwaj bracia, którzy są mocno zaangażowani w działalność firmy.

Działalność firmy koncentruje się na 2 głównych obszarach:

 • Produkty dla niemowląt – są to: butelki do karmienia, smoczki uspokajające i do butelek, produkty do pielęgnacji oraz lekkie zabawki.
 • Produkty dla mamy – są to: bielizna oraz artykuły do pielęgnacji.

Firma „Maluszek” jest typowym przedsiębiorstwem zaangażowanym w produkcję i sprzedaż markowych artykułów konsumpcyjnych zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.

Konfekcjonowanie to zespół czynności dodatkowych, którym podlegają towary przechowywane w magazynie w celu zmiany ich wartości handlowej lub użytkowej.

Do działań tego typu zaliczyć można min.:

 • Przepakowywanie opakowań zbiorczych i jednostkowych,
 • Tworzenie zestawów handlowych,
 • Wkładanie: instrukcji, gwarancji, itp. do opakowań jednostkowych lub zbiorczych,
 • Znakowanie pojedynczych towarów oraz jednostek zbiorczych,
 • Pozostałe czynności.

Konfekcjonowanie wykonywane jest w oparciu o specjalne założenia konfekcyjne, zawierające wszystkie niezbędne informacje na podstawie których pracownik działu konfekcjonowania wykona określone zadania.

Przed awansem zajmowałam stanowisko pracownika magazynu (konfekcjonowania). Do moich głównych obowiązków należało:

 • Przyjmowanie dostaw i ich nadzór,
 • Uzupełnianie towaru w sklepie firmowym,
 • Dokładne monitorowanie i dokumentowanie otrzymanego towaru,
 • Udział w inwentaryzacji towaru na magazynie,
 • Sprawdzanie stanu magazynowego.

Obecnie jestem na stanowisku asystentki działu sprzedaży klientów hurtowych na terenie Polski. Do moich zadań należy:

 • Bieżąca, administracyjna obsługa komputera,
 • Przygotowanie analiz sprzedaży oraz raportów dla Zarządu firmy,
 • Przygotowanie ofert i prezentacji dla klientów hurtowych,
 • Monitorowanie pracy oraz wsparcie przedstawicieli handlowych.

Dział sprzedaży jest tym zespołem pracowników, którzy odpowiadają za obecność i dostępność naszych produktów wszędzie tam gdzie znaleźć się może potencjalny konsument. Składa się z wielu różnych sekcji i jednostek, które mają jeden wspólny cel: sprzedaż artykułów dla niemowląt i karmiących matek i uczynienie ich najpopularniejszymi na rynku.

Pracownicy działu sprzedaży tworzą okresowe raporty sprzedaży produktów „Maluszek”, analizują rynek w poszczególnych kanałach dystrybucyjnych oraz jakość relacji z klientami, odpowiadają za planowanie sprzedaży.

Total Quality Management

5/5 - (1 głosów)

Total Quality Management

Tradycyjne metody zarządzania

Globalne metody zarządzania jakością

Potrzeba zdefiniowania użytkowników, produktów i usług przez specjalistów.

 

Błędy i marnotrawstwo tolerowane jeżeli mieszczą się w normach

 

Produkty i usługi kontrolowane pod kątem występowania problemów, ewentualnie błędy następnie naprawiane.

Oparcie wielu podejmowanych decyzji na założeniach, prognozach i przewidywaniach.

 

Krótkoterminowe planowanie oparte na cyklu budżetowy.

Produkt lub usługa projektowane sekwencyjnie przez niezależne działy.

 

 

Proces kontroli i ulepszeń

wprowadzany przez poszczególnych kierowników i specjalistów.

 

Ulepszenia skoncentrowane na jednorazowym sukcesie, takie jak komputery lub automatyzacja.

 

Pionowa i scentralizowana struktura oparta na kontroli.

Skoncentrowanie na kliencie; użytkownicy produktów i usług sami określają czego potrzebują.

 

Nietolerancja błędów, marnotrawstwa                  i nieefektywnej pracy, która nie przyczynia się do wzrostu wartości produktów lub usług.

Zapobieganie problemom.

 

 

Decyzje oparte na faktach, korzystanie               z danych i procedur naukowych.

 

 

Planowanie długoterminowe oparte                   na polepszeniu wyników misji.

Równoczesne projektowanie cyklu życia dla całego produktu lub usługi przez zespoły wielofunkcyjne.

Praca zespołowa wśród kierowników, specjalistów, klientów i współpracujących agencji.

 

Stałe polepszanie każdego aspektu pracy.

 

 

Spłaszczona i zdecentralizowana struktura oparta na maksymalizacji wartości produktów lub usług.