Biznesplan Spółki z o.o.

5/5 - (1 głosów)

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Prezentacja firmy 4
3. Plan strategiczny 5
4. Plan techniczny 12
4. Plan marketingowy 15
5. Plan organizacyjny 17
6. Plan finansowy 19
7. Zakończenie 22
8. Spis tabel i wykresów 23

Wstęp

Gospodarka rynkowa oraz konkurencja wymaga od przedsiębiorców, bez względu na wielkość i rodzaj podjętej działalności, przynajmniej elementarnego poznania praw i mechanizmów rynkowych. Swoje szanse może wykorzystać tylko przedsiębiorstwo, które dostosowuje swoją działalność do oczekiwań nabywców.

Jak wejść i utrzymać swoją pozycję na rynku? Jak sprostać wymaganiom klientów, a przy tym maksymalizować zysk? Takie pytania zadaje sobie każdy właściciel czy menadżer firmy. Odpowiedź na nie możliwa jest poprzez sporządzenie dokładnego planu działań. Tworzenie wariantów postępowania oraz porównywanie i wybór najlepszego tzn. najkorzystniejszego dla przedsiębiorstwa, powinno odbywać się we wszystkich firmach, nawet tych najmniejszych.

Jednak samo sporządzenie nawet najdoskonalszego planu nie zapewnia osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Trzeba go wprowadzić w życie i ciągle dostosowywać do zmieniających się warunków rynkowych.

Niniejsza praca zawiera projekt aktywacji sprzedaży zabawek z drewna produkowanych przez Spółkę „Krakzell” na terenie Polski południowej.

Prezentacja firmy

Spółka z o. o. „Krakzell” powstała w lutym 1990 roku jako zakład produkujący zabawki i wyroby z drewna na wyłączne zamówienia kontrahenta z Niemiec.

Odbiorca dostarczał projekty wyrobów, ich dokumentację techniczną oraz zajmował się zbytem wyrobów gotowych między innymi na terenie: Niemiec, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Japonii.

Początkowo firma zatrudniała trzech pracowników, a towar do kontrahenta dowozili sami właściciele. Z czasem przyjmowano coraz więcej młodych pracowników, przeprowadzano własne szkolenia w zakresie produkcji. Rosły również zamówienia i firma zaczęła korzystać z usług przedsiębiorstw spedycyjnych w celu dostarczenia towaru do Niemiec.

Obecnie Spółka z o.o. „Krakzell” zatrudnia 12 pracowników na etatach i około 8 na umowę zlecenie. Wynajmuje halę produkcyjną oraz pomieszczenia do malowania, lakierowania i montażu zabawek. Posiada własny plac do składowania drewna.

Projektowanie nowych wyrobów, opracowywanie dokumentacji produkcyjnej od dłuższego czasu odbywa się przy aktywnym współudziale pracowników.

W 1997 roku Zarząd Spółki zauważył, że na rynku polskim zaczęto interesować się zabawkami z drewna i postanowił zwiększyć produkcję, aby rozpocząć sprzedaż swoich wyrobów w kraju.

Mimo, że firma chce przeznaczyć tylko 10 – 15% produkcji na rynek krajowy bardzo ważne jest dla niej zadowolenie małych klientów oraz ich rodziców, opiekunów. Dlatego też przeprowadza badania rynku, aby dostosować swoje wyroby do wymogów polskiej klienteli.

Właściciele stwierdzają, że atutami ich firmy są:

  • znajomość branży zabawkarskiej ze specjalnością wyrobów z drewna
  • wysoka jakość wyrobów ( wszystkie produkty przechodzą badania
  • dopuszczające do sprzedaży na rynkach: europejskich, japońskim, amerykańskim, a także polskim)
  • doświadczenie pracowników dobre kontakty handlowe z dostawcami i odbiorcami.

[ciąg dalszy tego biznesplanu będzie prezentowany w najbliższych miesiącach]