Przemodelowanie systemu pracy (BPR)

5/5 - (2 głosów)

Przemodelowanie systemu pracy (BPR):

  • Fundamentalna zmiana sposobu myślenia i przeprojektowanie systemu pracy, tak aby osiągnąć znacznie polepszenie wyników dotyczących kosztów, jakości usług i szybkości działania.
  • Wizja, zaangażowanie, wielostronne podejście do zmian opartych na analizie procesów ( badanie opinii klientów, analizie konkurencyjności i analizie gospodarczej, określeniu obowiązujących standardów) korzystanie z technologii komputerowych, strategii zdecydowanych zmian, efektywnym zarządzaniu.

Przemodelowanie systemu pracy

BPR: CZYNNIKI STYMULUJĄCY PRZEŁOMOWE ZMIANY
Stała poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oznacza niewielkie lecz konsekwentne wprowadzenie zmiany. Przemodelowanie procesu pracy prowadzi do szybkich i rewolucyjnych zmian.
Zachodzące obecne procesy są stosunkowo zgodne z wymaganiami klienta.

 

Akceptacja obecnej kondycji firmy jako podstawa wprowadzania odnośnych ulepszeń.

 

Stosowanie technik przynoszących wzrost zasobów finansowych firmy.

 

Oznacza mniejsze ryzyko, skoro zakres oddziaływań jest zazwyczaj zawężony.

 

Koszty wprowadzanych zmian są zwykle niskie, a często nawet zerowe.

Istniejące już procesy nie dorównują bieżącym potrzebom klientów i konkurencji.

 

Kwestionowanie podstawowych zasad funkcjonowania firmy.

 

 

Zastosowanie technologii jako środka przekształcania procesów.

 

Wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ponieważ jego oddziaływanie jest duże i przekrojowe.

Koszty wprowadzania zmian są z reguły bardzo wysokie.

Źródło: Carr. D, Hard K.J, Trahant W.: Zarządzanie procesem zmian, PWN, Warszawa 1998, s.30