Działalność i zatrudnienie w Electrolux

5/5 - (1 głosów)

[prezentowana już wcześniej we fragmentach praca licencjacka o zarządzaniu w koncernie Electrolux]

Od 1997 roku w Grupie Electrolux (AB Electrolux Group) rozpoczęła się restrukturyzacja, która formalnie zakończyła się z końcem 2000 roku kształtując obecną formę firmy.

Powstała też nowa struktura organizacyjna grupy Electrolux. AB Electrolux został podzielony na dwie podstawowe części linii produktów:[1]

 1. Consumer Durables (Electrolux Home Products) inaczej artykuły konsumpcyjne to urządzenia białe (white goods) czyli urządzenia gospodarstwa domowego takie jak: chłodziarki, zamrażarki, kuchnie, pralki, zmywarki i domowa klimatyzacja, odkurzacze oraz urządzenia dla ogrodu. Dane za 1999 rok określają sprzedaż tej grupy produktów na poziomie 74% udziału w całości sprzedaży firmy. Dysponuje ona następującymi markami produktów: AEG, Allwyn, Arthur Martin Electrolux, Corbero, Electrolux, Elektro helios, Eureka, Faure, Flymo, Frigidaire, Frigidaire Gallery, Husqvarna, Juno, Kelvinator, Maxclean, McCulloch, Menalux, Partner, Poulan, Rex, Rosenlew, Samus, Tappan, Therma, Tornado, Volta, Voss, WeedEater, White-Westinghouse, Zanker, Zanussi, Zanussi-Samus, Zippas.
 2. Professional Products inaczej urządzenia profesjonalne, która podzielona jest na:
 • Indoor Products – to urządzenia dla restauracji, hoteli, kuchni profesjonalnych, pralni przemysłowych oraz tak zwane komponenty, czyli silniki, agregaty oraz chłodziarki absorpcyjne wykorzystywane w hotelach (mini-bar, mini-cool) i karawanach. W skład tej części firmy wchodzą działy:

Food-service equipment – urządzenia gastronomiczne,

Laundry equipment – urządzenia pralnicze,

Leisure appliances – chłodziarki absorpcyjne,

Components – kompresory.

Ta część zdominowana jest przez marki urządzeń Dito Sama, Dometic, Electrolux, Electrolux Wascator, Juno, Kelvinator, Molteni, Therma, Wascomat, Washex, VOE, Zanussi Professional, ZEM, Zoppas i stanowi 17% sprzedaży Electrolux.

 • Outdoor Products – to profesjonalne urządzenia wykorzystywane w pracy w lesie na przykład piły, kosiarki, przecinarki, wykaszarki, ridery i traktory marki Husqvarna, Jonsered i Partner Industrial mające 6% udział w sprzedaży.

Rysunek 5. Sprzedaż netto za 2000 rok  w podziale na dwa główne działy Grupy Electrolux, Źródło: Electrolux Annual Report 2000, Sztokholm, 2001, s. 2.

Dla zróżnicowania i dostosowania oferty handlowej Consumer Durables (Electrolux Home Products) czyli artykuły konsumpcyjne domowego użytku, podzielono na trzy regiony sprzedaży:

Europę – inaczej Electrolux Home Products Europe,

Północną Amerykę i „Resztę Świata”, które wspólnie dodatkowo tworzą Electrolux Home Products International (Tabela 3 i 4, Struktura organizacyjna Grupy Electrolux).

CONSUMER DURABLES FOR INDOOR AND OUTDOOR USE

(ELECTROLUX HOME PRODUCTS)

WHITE GOODS,

FLOOR-CARE PRODUCTS

GARDEN EQUIPMENT,

LIGHT-DUTY CHAINSAWS

EUROPE NORTH AMERICA REST OF THE WORLD

Tabela 3. Struktura organizacyjna Grupy Electrolux – Consumer Durables, Źródło: Electrolux Annual Report 1999, Sztokholm, 2000, s. 18.

PROFESSIONAL PRODUCTS

INDOOR AND OUTDOOR

FOOD-SERVICE EQUIPMENT,

LAUNDRY EQUIPMENT

CHAINSAWS,

TRIMMERS, etc.

LANDSCAPE MAINTENANCE EQUIPMENT,

POWER CUTTERS

LEISURE APPLIANCES,

COMPONENTS

Tabela 4. Struktura organizacyjna Grupy Electrolux – Professional Products, Źródło: Electrolux Annual Report 1999, Sztokholm, 2000, s. 18.

Region Europa stanowi największy rynek zbytu dla produktów Grupy Electrolux:[2]

Europa – 43.267 SEKm

Ameryka Północna – 42.466 SEKm

Reszta Świata – 5.984 SEKm.

Struktura regionu Europa (Electrolux Home Products Europe) przedstawia się następująco:

na czele stoi Chief Executive Officer (CEO) będący równocześnie prezesem AB Electrolux Group, któremu raportują podległe mu cztery główne „działy”:

 • Customer Relation and Sales – to kolejny podział na dalsze regiony sprzedaży:

Wielka Brytania, Irlandia i Francja (International accounts and National accounts for UK, Ireland and France),

Centralna i Południowa Europa (National accounts Central and South Europe),

Północna i Wschodnia Europa (National accounts North and East Europe).

 • Product Category Management – to podział wprowadzony dla łatwiejszego zarządzania poszczególnymi kategoriami produktów w regionie:

Chłodnictwo (Refrigeration),

Zamrażarki skrzyniowe (Chest Freezing),

Systemy kuchenne (do zabudowy) (Kitchen Systems),

Kuchnie (Cooking),

Zmywarki (Dishwashing),

Pralnictwo i Suszarki (Washing & Drying).

 • Supply Flow Management – czyli „płynne zarządzanie zaopatrzeniem” zajmujące się takimi sferami działalności jak:

Zarządzanie przemysłowe fabrykami (Industrial Management),

Techniką przemysłową (Industrial Engineering),

Zakupami urządzeń, maszyn, podzespołów i surowców do produkcji (Purchasing),

Jakością wytwarzanych produktów (Quality),

Zarządzanie serwisem technicznym (Technical Service Management),

Analiza i kontrola handlowa (Controlling & Business Analysis),

Zarządzanie zasobami ludzkimi w regionach (Human Resources, four regions)

Zarządzanie fizyczną (faktyczną) dystrybucją (Physical Distribution Management).

 • Administration and Process Integration Management – zarządzanie administracją oraz procesami integracji i scalania obejmuje:

Administrację i kontrolę handlowa (Business Control & Administration),

Zarządzanie rozwojem (Administrative Development),

Informatyczne planowanie i rozwój (IT Planning & Development),

Zarządzanie zasobami ludzkimi (Human Resources),

Strategiczne planowanie i informacja (Strategic Planning & Intelligence),

Komunikację, przebieg informacji (Communications).

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CUSTOMER RELATIONS AND SALES PRODUCT CATEGORY MANAGEMENT SUPPLY FLOW MANAGEMENT ADMINISTRATION AND PROCESS INTEGRATION MANAGEMENT
q  International accounts and National accounts for UK, Ireland and France

q  National accounts Central and South Europe

q  National accounts North and East Europe

Sub divisions:

q  Refrigeration

q  Chest Freezing

q  Kitchen System

q  Cooking

q  Dishwashing

q  Washing &Drying

Sub divisions:

q  Industrial Management

q  Industrial Engineering

q  Purchasing

q  Quality

q  Technical Service Management

q  Controlling & Business Analysis

q  Human Resources, four regions

q  Phisical Distribution Management

Sub divisions:

q  Business Control & Administration

q  Administrative Development

q  IT Planning & Development

q  Human Resources

q  Strategic Planning & Intelligence

q  Communications

Tabela 5.  Struktura organizacyjna Regionu Europa Grupy Electrolux, Źródło: A New Company, A New Future, Belgia, 1999, s. 29.

W  1997 roku firma zatrudniała w sumie ok. 101.800 pracowników na całym świecie, w 1998 roku ok. 99.322, a w 1999 było to już o ok. 92.916 pracowników (dane ze stycznia 2000 roku), z czego:

w krajach Unii Europejskiej: 43.681 osób,

pozostała część Europy: 52.032 osoby,

Ameryka Północna: 23.174 osób,

Ameryka Łacińska: 6.548 osób,

Azja: 10.370 osób,

Afryka: 395 osób,

Oceania: 397 osób.

Zgodnie z danymi zaczerpniętymi z corocznego raportu Electrolux za 2000 rok ilość zatrudnionych w to około 87.128 osób, z czego część Grupy o nazwie Consumer Durables zatrudniała około 63.418 osób, Professional Products około 22.116 osób, Zarząd około 1.594 osób na koniec tegoż roku.

Natomiast w podziale geograficznym ilość pracowników wygląda następująco:

Europa: 49.671 osób,

Północna Ameryka : 22.879 osób,

„Reszta Świata”: 14.578 osób

Rysunek 6. Liczba zatrudnionych pracowników koncernu Electrolux na koniec 2000 roku, Źródło: Electrolux Annual Report 2000, Sztokholm, 2001, s. 52.

Dane z raportu podają również wzrost sprzedaży na przestrzeni od 1996 do 2000 roku:

Consumer Durables: o 34%

Professional Indoor Products: o 20%

Professional Outdoor Products: o 61%

Obok nowej struktury i organizacji Grupa Electrolux określiła też nowe, szersze priorytety w tak zwanym Human Resources, czyli zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jako  główny cel postawiła zapewnienie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji pracowników dla danych stanowisk pracy oraz popieranie i zachęcanie do zmian (przemieszczeń) na stanowiskach w obrębie całej Grupy. Zostało to opisane w konkretnych założeniach:[3]

 • Wszyscy kierownicy uznawani są za źródło dla całej Grupy Electrolux,
 • Każdy pracownik odpowiedzialny jest za własną karierę zawodową,
 • Rolą kierownictwa jest monitorowanie, dostarczanie i zaspokajanie niezbędnej pomocy w indywidualnym rozwoju pracowników,
 • Możliwość kariery zawodowej w Grupie otwarta jest dla każdego,
 • Każdy zatrudniony ma jasno sprecyzowane zadania do wykonania w ramach swojego stanowiska pracy i jest z to oceniany,
 • Osiągnięcie sukcesu wymaga aktywności i ciągłej nauki,
 • Kierownictwo winno czuwać i tworzyć kulturę organizacji,
 • Grupa Electrolux zapewnia ogólną i powszechną sprawność zarządzania w firmie.

Od 1995 roku działa Uniwersytet Electrolux (Electrolux University) oferujący programy treningowe i szkoleniowe w takich dziedzinach jak kierowanie i zarządzanie, rozwój strategiczny, projekty menedżerskie i kontrola jakości. Szkolenia, często cykliczne, organizowane są w ramach poszczególnych Regionów i zazwyczaj kończą się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego udział i zdobyte umiejętności.

W 1997 firma zainicjowała działalność The Electrolux Open Labor Market programu zapewniającego dostęp do informacji o wolnych stanowiskach, możliwościach zmiany miejsca i rodzaju pracy oraz popierającego rozwój i karierę pracowników.

[1]              Zob. Electrolux Annual Report 2000, Sztokholm, 2001, s. 3.

[2]              Zob. Electrolux Annual  Report 1999, publikacja własna, Sztokholm, 2000, s. 18.

[3]              Zob. Electrolux Annual  Report 1999, publikacja własna, Sztokholm, 2000, s. 64.