Ocena platformy Rational Team Concert

5/5 - (1 głosów)

Po rozpoznaniu narzędzia Rational Team Concert warto zastanowić się nad zaletami i wadami jakie ten produkt posiada. Poniżej w tabeli znajduje się zestawienie najważniejszych silnych i słabych stron oprogramowania RTC.

Tabela 2.3.1

Wady i zalety Rational Team Concert

Zalety Wady
Ø  Możliwość zarządzania projektami za pomocą zwinnych metod

Ø  Rozszerzone możliwości budowania wersji przy ograniczeniu występowania błędów

Ø  Możliwość szybkiej oceny stanu projektu

Ø  Możliwość modyfikowania dostępnych zasobów do potrzeb projektu

Ø  Wspomaganie zarządzania rozproszonym zespołem

Ø  Duża ilość materiałów pomocniczych

Ø  Szerokie możliwości integracji z innymi aplikacjami

 

Ø  Brak możliwości tworzenia architektury systemu

Ø  Brak wsparcia dla zarządzania budżetem projektu

Ø  Brak możliwości badania jakości produktów cząstkowych

 

Źródło: Opracowanie własne

Wśród silnych stron na uwagę zasługują szczególnie trzy pozycje. Pierwsza to stosunkowo nowa możliwość wśród narzędzi produktów służących do zarządzania przedsięwzięciami, którą jest sposobność zastosowania zwinnych metod wytwarzania oprogramowania. W Rational Team Concet można wykorzystać szablony procesów opartych na metodach lekkich takich jak Scrum, które automatycznie wygenerują pewne elementy zgodnie z charakterystyką wybranego sposobu zarządzania. Stanowi to duże uproszczenie
i ułatwienie pracy nie tylko dla kierownika, ale również dla członków jego zespołu.

Drugą pozycją jest wspomaganie zarządzania rozproszonym zespołem. Otóż RTC pozwala na dostosowanie widoków portalu w taki sposób, aby każdy z członków zespołu miał stały dostęp do bieżących informacji i zdarzeń oraz mógł sprawdzić nad jakimi elementami są prowadzone aktualnie prace oraz jakie zmiany są wymagane. Istnieje również możliwość wymiany informacji w kontekście pracy, co pozwala na komunikację pomiędzy użytkownikami bez konieczności bycia w tym samym miejscu i czasie. To proste rozwiązanie jest bardzo nowatorskie wśród produktów tego typu.

Kolejnym dużym atutem RTC jest szeroki dostęp do materiałów pomocniczych, związanych z tym oprogramowaniem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości na temat posługiwania się aplikacją można zasięgnąć bezpłatnych publikacji, które są dostępne na stronach internetowych platformy Jazz. Można również skorzystać z porad specjalistów w przypadku nietypowych problemów. Szerokie wsparcie merytoryczne jakie oferuje IBM do swoich produktów, stanowi bez wątpienia bardzo duży atut dla zespołów korzystających z tych aplikacji.

Analizując stronę słabych stron Rational Team Concert można stwierdzić, iż wady są związane z brakami obsługiwania obszarów zarządzania: jakości, budżetu oraz wymagań.
Te mankamenty można jednak usunąć poprzez wykorzystanie szerokich możliwości integracyjnych programu. A mianowicie wszystkie programy grupy Rational są zbudowane na tej samej platformie (Jazz), co zapewnia szeroką paletę możliwości integracji wybranych aplikacji. Każdy z programów Rational obsługuje inne obszary w ramach zarządzania projektem, przykładowo do zarządzania jakością służy Rational Quality Manager, a obszar związany z wymaganiami obsługuje Rational Requirements Composer i Rational RequisitePro. Za pomocą łączenia tych aplikacji z RTC można w bardzo przystępny sposób wyeliminować wady RTC bez konieczności rozbudowywania samej aplikacji.

Podsumowując rachunek plusów i minusów Rational Team Concert, nie ulega wątpliwości, że posiada on bardzo wiele użytecznych cech, które pod względem zarządzania projektem stawiają ten program ponad konkurencyjnymi aplikacjami. Co więcej można stwierdzić iż, wady związane z samą obsługą i funkcjonalościami programu nie występują, natomiast jego braki można wyeliminować poprzez łączenie aplikacji z innymi programami, o czym traktuje następny rozdział niniejszej pracy.