Organizacja i funkcjonowanie firmy produkcyjnej

5/5 - (1 głosów)

W poniższym rozdziale przedstawię organizację oraz funkcjonowanie międzynarodowej firmy produkcyjnej, która swoją pozycję i renomę osiągnęła nie tylko dzięki skutecznej strategii oraz nowoczesnej technologii, ale przede wszystkim wykwalifikowanej kadrze pracowników.

By lepiej zrozumieć strategię organizacji w dziedzinie szkolenia i doskonalenia pracowników, przyjrzę się otoczeniu społeczno-ekonomicznemu firmy oraz jej strukturze organizacyjnej. Ponadto dokonam charakterystyki jej zasobów ludzkich oraz analizy stopnia zaangażowania pracowników w rozwój intelektualny i zawodowy.[1]

Badana firma postawiła sobie na pierwszym miejscu zaspokojenie potrzeb klienta poprzez produkcję, terminowe i szybkie dostawy oraz komplementarne doradztwo. W zaspakajaniu potrzeb klienta na każdym z etapów produkcji priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego.

Obsługa klienta jest jednym z ważniejszych elementów działania firmy na rynku.  Obsługę klienta należy rozumieć jako zobowiązanie, za które jest odpowiedzialna cała firma. Polega ono na zapewnieniu klientowi satysfakcji dzięki możliwie najlepszej obsłudze. W obsłudze klienta można wyróżnić działania przedtransakcyjne, transakcyjne, potransakcyjne.

Coraz większego znaczenia nabierają działania logistyczne, które przyczyniają się do przewagi konkurencyjnej w obszarze kształtowania poziomu i jakości obsługi klientów. Poprzez działania logistyczne badana firma tworzy warunki prowadzące do zadowolenia odbiorcy, zapewniając towar wysokiej jakości, dostawy we właściwym czasie (indywidualnie dostosowywanych do wymagań klienta). Przedmiot badań jako producent, dystrybutor i usługodawca oferuje klientom niezawodne dostawy, wygodę w obsłudze, niezbędną komunikację w sprawie zamówień i coraz krótszy czas dostawy.


[1] Rozdział został opracowany na podstawie analizy przedsiębiorstwa, którego nazwa objęta jest tajemnicą informacji.